het werkingsmechanisme - Artsenpraktijk voor homeopathie

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Het werkingsmechanisme van homeopathische middelen is nog altijd omstreden. Veel critici van homeopathie beweren dat middelen die op homeopathische wijze zijn bereid niet kunnen werken omdat er te weinig moleculen werkzame stof in voorkomen. Als mensen dan toch beweren dat ze baat hebben bij een homeopathisch middel wordt dit meestal toegeschreven aan het placebo effect. Hier valt op af te dingen dat er ook veel meldingen bestaan over een positief effect bij baby’s en peuters en in de veterinaire geneeskunde waarbij een placebo effect niet aan de orde is.

Men kan deze discussie vermijden door er op te wijzen dat er in de homeopathische praktijk ook veel middelen voorgeschreven worden in lagere verdunningen, waarbij de werkzame stof nog in milligrammen voorkomt. Het wordt pas echt interessant wanneer je jezelf afvraagt hoe het wetenschappelijk verklaard zou kunnen worden als homeopathische middelen in extreem hoge verdunningen ook werkzaam zijn.

 

Verschillende wetenschappers hebben hier onderzoek naar gedaan (*). De meest waarschijnlijke verklaring komt van de groep van onderzoekers die aanneemt dat de werking niet toegeschreven moet worden aan moleculen van de werkzame stof die ergens in het lichaam contact moeten maken met een receptor in een cel. Zij schrijven de werking eerder toe aan een natuurkundig effect dat het middel teweeg brengt. Een homeopathisch middel is in staat om resonantie (een vorm van meetrillen) op te wekken in het uiterst zwakke elektromagnetische veld dat alle levende wezens omhult. Dit houdt in dat er subtiele verbeteringen optreden in dat elektromagnetische veld waardoor een levend wezen vervolgens weer de juiste energie heeft om zichzelf te herstellen. Dit model voor het werkingsmechanisme is niet strijdig met de bestaande kennis op het gebied van de celbiologie maar juist een aanvulling daarop.

(*)1. Identification of unknown homeopathic remedies by delayed luminescence. Karin Lenger, Rajendra P. Bajpai & Manfred Spielman. Cell Biochemistry and Biophysics. 20 july 2013.
2. Electromagnetic signals are produced by aqueous nanostructures derived from bacterial DNA sequences. Luc Montagnier e.a. Interdisciplinary Sciences: computational Life Services 1:81-90.
3. Direct physiologic effects of homeopathic medicines objectively measured. Mishra N e.a. An exploratory study on scientific investigations in homeopathy using medical analyzer. Journal of Alternative and Complementary Medicine 17:705-710.

resonantieprint deze pagina

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu