informatie - Artsenpraktijk voor homeopathie

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

informatie

Voor achtergrondinformatie over homeopathie klikt U op:
homeopathie.nlVoor informatie over het gebruik van homeopathische middelen en zelfmedicatie klikt U op:
VSM  of   A.Vogel

Voor informatie over de Vereniging     
voor Homeopathie Nederland klikt U op:
vereniginghomeopathie

Voor informatie over de artsenverenigingen voor homeopathie klikt U op:
VHAN  of  AVIG

Onze praktijk doet mee aan het internationale PMS onderzoek dat gecoördineerd wordt door het Louis bolk instituut.
Voor informatie klikt U op: pmsresearch


De praktijk voldoet aan de nieuwe Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg (Wkkgz):
informatie WKKGZ

 
 

Achtergrondinformatie over
wetenschappelijk onderzoek

U kunt in onze praktijk ook terecht
voor een medische keuring

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu